თებერვალი

5

თებერვალი   კალენდარული წლის მეორე (და ზამთრის მესამე) თვე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი წარმოდგენილია თ დაქტილით.