თათი

7

თათი   ცხოველის კიდურის ბოლო, თითებიანი ნაწილი,  ტორი 

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით ქვევით მიმართულია ხელისგული, იდაყვში მოხრილი ხელი ზემოთაა წამოწეული. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.