თანასწორი

9

თანასწორი   სიდიდით, უფლებით, მნიშვნელობით, ღირებულებით ან სხვა თვისებით ერთგვარი, ერთნაირი, თანაბარი, თანატოლი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ერთ ხაზზე განთავსებული ხელისგულები გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება დაახლოებითი, სინქრონული მოძრაობა: ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელი ქვევით და წინ მოძრაობს, ქვემოთ განთავსებული მარცხენა ხელი ზევით და სხეულისკენ გადაადგილდება, ხელები ერთმანეთს უსწორდება და ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.