თანახმა

10

თანახმა   დასტურის მიცემა, ყაბული, დათანხმება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, ზევით აწეულია ცერები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე  ხელი სინქრონულად ქვევით მიემართება რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვევით.