სურვილი

1

სურვილი  _    მისწრაფება, მიდრეკილება, რომ რამე მოხდეს, განხორციელდეს, რასმე მიაღწიონ, ნდომა, წადილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი, ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი და სხეულისკენ მიმართული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, სრულდება მოძრაობა უკან და ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.