სურნელი

2

სურნელი _    სურნელება,  სასიამოვნო სუნი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი თითებით სხეულისკენ და მარჯვნივ მიმართულია ხელისგული, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.