სიბრძნე

2

სიბრძნე _  ბრძენის თვისება, ღრმა ჭკუის, აზროვნების, დიდი ცოდნისა და გამოცდილების ქონა

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი და ქვედა ფალანგებში მოხრილი თითებით მარცხნივაა მიმართული, განზე გაწეული ცერით ხელი ეხება შუბლს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.