შური

6

შური  _  წუხილი, სინანული სხვისი სიკეთის გამო

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები და ცერები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელები ეხება მკერდს, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელები ეხება მკერდს, ბოლო ფაზაში ფალანგებში მოხრილია საჩვენებელი თითები და ხელები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.