შერიგება

6

 

შერიგება  _ უმძრახად მყოფთაგან ერთმანეთისათვის ხმის გაცემა, დალაპარაკება;  მოწინააღმდეგეთა ერთმანეთთან შეთანხმება, მორიგება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და  ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ და ბოლო ფაზაში ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია თითებით ერთმანეთზე გადაჭდობილი ხელისგულები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.