შენახვა

8

შენახვა _  1. რისამე შემდეგისათვის ისე გადადება, რომ დაცული იყოს, დაცვა; 2. დაფარვა,  გაუმჟღავნებლობა; 3. თავის ან სხვისი რჩენა, საზრდოობა, მოვლა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ და ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ერთად მოხრილი თითებით, ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული  თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.