შეკვეცა

5

შეკვეცა _   სახელოების აკეცვა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია  ქვევით, მარცხენა მაჯის ზევით განთავსებული მარჯვენა ცერი ეხება გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითების წვერებს, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა მაჯას და სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრულია მარჯვენა ხელის თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.