შეკავშირება

2

შეკავშირება  _ კავშირის გაბმა, ახლო ურთიერთობის დამყარება, შეერთება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ  მიმართულია მარცხენა ხელისგული, საჩვენებელი და ცერი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული იმავე კონფიგურაციით, ორივე ხელის საჩვენებელი და ცერი თითები ჯაჭვურად ებმის ერთმანეთს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.