სერია

10

სერია _ 1. ერთგვარი ან ერთნაირი ნიშნების მქონე საგნების, მოქმედებათა, ცნებათა ჯგუფი, მწკრივი; 2.ფილმის ნაწილი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აღმართული ცერით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ბოლო ფაზაში ფართოდ გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია თითები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.