სასურველი

4

სასურველი  _ სანუკვარი, სანდომი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ნდომა“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი, ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი და სხეულისკენ მიმართული თითებით, სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ და ხელი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ოცნება“ – საფეთქელთან განთავსებული ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, გაშლილი და ზევით აღმართული თითების რხევით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.