სასტიკი

3

სასტიკი _ მკაცრი, ულმობელი, შეუბრალებელი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური, მითითებითი სიტყვა-ჟესტი „გული“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით, ქვევით ჩაწეული შუა თითით ხელი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ცუდი“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით და ქვევით მიმართული ცერით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.