სარკე

8

სარკე _  გლუვი და საგანგებოდ გაკრიალებული მინა, რომელშიაც აისახება მის წინ მყოფი საგნები

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.