საბრალო

9

საბრალო     _      შესაბრალისი, საცოდავი, საწყალი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, მუშტად შეკრული თითებით ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.