რუკა

4

რუკა    _    გეოგრაფიული ადგილების პირობითი გამოსახულება ქაღალდზე

 

ერთხელიანი,  დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება ტალღური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.