რკალი

8

რკალი  _    წრეხაზის მონაკვეთი ან მრუდი ხაზის ნაწილი, რომელიც ორ წერტილს შორის არის მოქცეული

 

ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური ჟესტი, წინ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად,  სრულდება რკალური ტრაექტორიის  მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.