რიცხვი

7

რიცხვი  _       რაოდენობის გამომხატველი ცნება, რითაც საგნებსა და მოვლენებს თვლიან, ანგარიშობენ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, გაშლილია ცერი, შუა და საჩვენებელი თითები, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა და ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.