რიგითი

3

რიგითი  _   რიგის მიხედვითი, რიგობრივი

 

ერთხელიანი, დინამიკური  ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით, ბოლო ფაზაში თითები ფართოდ გაშლილია და ჩაკეცილია ცერი.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.