რიგი

2

რიგი _  ერთ ხაზზე განლაგებული საგნების ერთობლიობა;  ჯერი, თანმიმდევრობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ირიბ ხაზზე განთავსებული ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით და ჩაკეცილი ცერებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ზევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.