რესპუბლიკა

1

რესპუბლიკა  _    სახელმწიფო მმართველობის ფორმა, რომლის დროსაც უმაღლესი ძალაუფლება ეკუთვნის გარკვეული ვადით არჩეულ პირებს თუ ორგანოებს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს ეხება წვერებით, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა და ხელი რკალური ტრაექტორიით მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.