რაიონი

7

რაიონი  _   გეოგრაფიული, ეკონომიკური თუ სხვა ნიშნის მიხედვით გამოყოფილი ტერიტორიული ერთეული

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.