ყელი

9

ყელი  _  კისრის წინა ნაწილი, სადაც მოთავსებულია საყლაპავი და სასულე მილები

 

ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, საჩვენებელი თითი და ცერი ეხება ყელს, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.