ყბედი

8

ყბედი   _    ბევრის მოლაპარაკე, მოლაყბე, ლაქლაქა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული, ქვევით დაშვებული თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.