ყალბი

3

ყალბი   _    არანამდვილი, მაგრამ ნამდვილს მიმსგავსებული

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი და წინ მიმართული  თითებით მიმართულია ზევით, სხეულისკენ მიმართულია სახის წინ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ.  ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.