პეპელა

4

პეპელა  _  ლამაზი, ფერადფრთიანი მწერი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, იდაყვებში განზე გაწულია ხელები, ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით, ორივე ხელი სინქრონულად ასრულებს რკალური ტრაექტორიის განმეორებად მოძრაობას ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.