ორატორი

10

ორატორი  _    ვინც საჯაროდ სიტყვას წარმოთქვამს

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მოხსენება“ _ სხეულისკენ მიმართულია სახის დონეზე განთავსებული ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა  მარჯვნივ-მარცხნივ;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.