ნურავინ

4

ნურავინ _  ნურც ერთი ვინმე, ნურც ერთი ადამიანი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ძველი ანბანის „ნ“ დაქტილით წარმოდგენილი ფორმა;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ვინ“ _ წინ და მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი და შუა  თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, რკალური ტრაექტორიით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.