ნუმერაცია

3

ნუმერაცია  _   რიგითი ნომრების დასხმა, ციფრობრივი აღნიშვნა მიყოლებით, დანომვრა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ნომერი“ _ წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება N-გრაფემული ტრაექტორიის მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „რიგითობა“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითების რხევით, ხელი მოძრაობს მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.