ნოტიო

10

ნოტიო  _   წყლით გაჟღენთილი, ნესტიანი, სველი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ცოტა“ _ ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი საჩვენებელი თითის წვერი განმეორებადი მოძრაობით ეხება ცერს, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სველი“ _ ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ზევით მიმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.