ნორჩი

9

ნორჩი  _   ახალი, ახალამოსული; ახალშემოსული, ქორფა, ახალგაზრდა (მცენარე და მისი ნაწილები)

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ და მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.