ნაწილი

6

ნაწილი  _  მთელის შემადგენელი ერთეული; ისეთი რამ, რაც მთლიან სისტემაში შედის და რის ცალკ-ცალკე გამოყოფაც შეიძლება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია  მარცხნივ, მარცხენა _  მარჯვნივ,  გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით ხელები ერთმანეთზე ჯვარედინად არის დაწყობილი, მარჯვენა ხელი მარცხენაზეა განთავსებული და ასრულებს რკალური ტრაექტორიის მოძრაობას მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.