ნაკადი

5

ნაკადი _   1. სწრაფად მიმდინარე წყალი; 2. რისამე (ბევრისა) განუწყვეტელი მოძრაობა რაიმე მიმართულებით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული გაშლილი და წრიულად მოხრილი თითებით, ზევით აღმართული ცერებით, ხელები მარჯვნივ მოძრაობს ერთად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.