მუყაო

7

მუყაო    სქელი და მაგარი ქაღალდი, რომელიც მზადდება ქაღალდის მასის დაწნეხვით ან ქაღალდის სქელი ფურცლების ერთმანეთზე შეწებებით, კარტონი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასმეტრიული, დინამიკური,  სიტყვა-ჟესტი „ქაღალდი“ –  მუშტად შეკრული თითებით ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, მარჯვენა ხელი ზედ ადევს მარცხენას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას მარჯვნივ-მარცხნივ; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მაგარი, სქელი (ქაღალდი)“   სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ  მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.