მუქი

6

მუქი  თალხი, არანათელი, მოშავო ფერისა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სახის წინ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ბოლო ფაზაში ზევით მიმართულია მკერდის დონეზე განთავსებული ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.