მტრობა

8

მტრობა   მტრად ყოფნა, მტრად გადაკიდება, შუღლი, ქიშპობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი და ზევით აღმართულია თითები, ჩაკეცილია ცერი, რკალური ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ, ხელი ეხება ცხვირს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.