მოთმინება

9

მოთმინება / მოთმენა  მოთმენის უნარი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ფართოდ გაშლილი და წინ მიმართული თითებით ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ზევით აწეული ცერი ეხება მკერდს, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.