მოადგილე

9

მოადგილე  ხელმძღვანელის თანაშემწე, მონაცვლე, შემცვლელი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარჯვენა ხელი მარცხნივ და ქვევით მოძრაობს და საჩვენებელი თითით ეხება მარცხენა ცერს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.