მიხედვით

2

მიხედვით  რისამე გათვალისწინებით, რისამე კვალობაზე. რისამე შესატყვისად, შესაბამისად

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი თითებით ქვევით მიმართულია ერთმანეთზე საჩვენებელი თითებით მიტყუპებული ხელისგულები, ორივე ხელით ერთად სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხნივ.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.