მეთევზე

3

მეთევზე   თევზის მჭერი, მებადური

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „თევზი“ ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია თითები, კლაკნილი ტრაექტორიით სრულდება მოძრაობა წინ და ქვევით; ჟესტის მეორე  ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „ანკესი“ მარჯვენა ხელისგული მარცხნივაა მიმართული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარცხენა ხელი მუშტად შეკრული თითებით იდაყვის ქვეშ ედება მარჯვენას, მარჯვენა ხელი განმეორებად რკალურ მოძრაობას ასრულებს ზევით-ქვევით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე და ოდნავ ქვევით.