მეთაური

2

მეთაური  წინამძღოლი, ხელმძღვანელი, უფროსი, თავკაცი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ჯარი“ მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ხელი ეხება მკერდს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მთავარი“ მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული, ზევით განთავსებულია მარცხნივ მიმართული მარჯვენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აწეული ცერით, მარჯვენა ხელი ქვევით მოძრაობს და ზემოდან ეხება მარცხენას. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.