მეფე

7

მეფე     სახელმწიფოს ერთპიროვნული, მემკვიდრეობითი მეთაური მონარქიული წყობილების დროს, ხელმწიფე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია „ბ“ დაქტილით გამოსახული ფორმა მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ხელი ეხება შუბლს და ზევით მოძრაობს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი სიტყვა-ჟესტი „ბატონი“ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით, ხელი ეხება მკერდს ჯერ მარცხნივ, მერე მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.