მეკარე

8

მეკარე    კარის დარაჯი, მცველი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილია თითები, ხელები ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.