მავნე

10

მავნე     ვნების, ზიანის მომტანი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სიმეტრიული კონფიგურაციით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერები ეხება არათითების წვერებს, დანარჩენი თითები გაშლილია ფართოდ, მარცხენა მაჯის ზევით განთავსებული მარჯვენა ხელისგული ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს და მარჯვნივ გადაადგილდება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.