მადლობა

9

მადლობა  სიტყვით ან საქმით დაფასება სხვის მიერ გაწეული სიკეთისა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ხელი ეხება შუბლს და შემდეგ ნიკაპს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.