ლამის

6

ლამის    თითქმის, კინაღამ, ცოტაღა აკლია, რომ…

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, ცერი განმეორებადი მოძრაობით ეხება საჩვენებელ თითს, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.