კვირეული

4

კვირეული  _  დროის საზომი შვიდდღიანი ერთეულის სახელწოდება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ზევით აღმართულია ცერი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით, ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.