კვირა

3

კვირა _  დასვენების დღე, კვირადღე, დროის საზომი შვიდდღიანი ერთეულის მეშვიდე დღის სახელწოდება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგულები ქვევით დაშვებული, გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.